husmed tröd

Bibliotekarien

Hej!

Välkommen till Bibliotekarien. Här skrivs det om Umbraco, Solr, .NET och allt annat som hör till Bibliotekariens vardag.

Bibliotekarien arbetar till vardags på Stockholms universitetsbibliotek

Senaste blogginläggen

Betala förseningsavgifter i Voyager på webben med hjälp av Umbraco, TeaCommerce och DIBS

2015-02-11

Jag såg just att ExLibris tagit fram ett sätt att betala förseningsavgifter som skapats i ALMA genom PayPal och det slog mig att jag inte skrivit om Stockholms universitetsbiblioteks lösning här.

Konvertera databasen till SQL CE för att kunna testa databasberoende kod

2015-02-10

Vi har hamnat i ett läge med Viola där vi har kopplat samman databasen med kodbasen lite för mycket för att vi ska kunna testa koden ordentligt. Genom att skapa en kopia av databasen i SQLCE kan vi lägga en kopia av databasen i testprojektet. Det är en tillfällig lösning som jag ska anvädna för att kunna komma igång med att skriva test på kod som är databasberoende.

Logiskt (i kontexten)

2015-01-28

Tappar du referenserna till dina objekt i System.Runtime.Remoting.Messaging.CallContext? I kod som körs på andra trådar måste du använda metoderna CallContext.LogicalGetData och CallContext.LogicalSetData istället för bara CallContext.GetData och CallContext.SetData. Logiskt.

Läsvärt från bibliotekariens flöde på Google+

Reinstalling Packages

Reinstalling Packages and its Pitfalls. Reinstalling a package is a simple act of uninstalling a package and installing back the same version of the package that was uninstalled. The 2 steps involved are nicely bundled up in the –reinstall switch of the Update-Package command as shown below.

Gitflow Workflow

The Gitflow Workflow streamlines the release cycle by using isolated branches for feature development, release preparation, and maintenance.

GeoNames

GeoNames. The GeoNames geographical database covers all countries and contains over eight million placenames that are available for download free of charge. all countries, Afghanistan, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antarctica, Antigua and Barbuda, Argentina ...

Crisp's Blog » Guest blog by Anders Ramsay – Finding Agile UX Nirvana with the One-Feature Release

This is a guest post from veteran Agile UX coach Anders Ramsay who'll be visiting Crisp in March. In a traditional UX practice, there tends to be a strong focus on whole product design. In other words, we want to integrate all the features of a product into a unified and coherent experience, ...